Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Obdélník
Elipsa
Volný
Přibližný
Podle barvy
Nůžky
Cesty

Kreslící nástroje

Nástroje transformace

Ostatní

Barvy a nástroje

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Nástroje pro výběr  

Ikony nástrojů pro výběr

Tlačítka pro jednotlivé nástroje pro výběr Tlačítka pro jednotlivé nástroje pro výběr

Nástroje -- > Nástroje pro výběr nebo Panel nástrojů

 Výběr obdélníku   Obdélníkový výběr  R

Tímto nástrojem vybíráme obdélníkovou oblast. Vybíráme oblast po úhlopříčce, lev. tlač. myši táhneme z jednoho rohu do druhého.

 Režim

Režim nástroje
nahradit aktuálni výběr
přidat k aktuálnímu výběru (SHIFT)
ubrat z aktuálního výběru (CTRL)
průnik s aktuálním výběrem

 Možnosti výběru

Volný výběr slouží k vybrání jakékoliv části obrázku. Volbou Pevná velikost určíme velikost výběru pomocí šířky a výšky. Pevný poměr stran zachovává nastavený poměr stran. Při nastavení Prolnout okraje, budou zaoblené a průhledné okraje výběru, velikost určujeme poloměrem. Vyhlazování umožňuje kompenzovat nevýhodu bitmapových křivek, tedy vytvoří hladkou hranici výběru.

Držením klávesy SHIFT vybereme čtverec nebo pravidelný kruh, s klávesou CTRL oblast začneme vybírat od středu. Výběr může být jen v hranici plátna, jinak bude ořezán.

Příklad: Přidání k aktuálnímu výběru

1) Vybereme nástroj pro výběr obdélníku výběr obdélník (panel nástrojů, klávesa R), klikneme lev. tlačítkem myši na obrázek a táhneme dokud nemáme vybranou část obrázku, nakonec pustíme tlačítko.

výber obdelník

2) Přepneme režim na přidat k aktuálnímu výběru (nebo držíme klávesu SHIFT) a vybereme další část stejným způsobem.

spojení dvou výberu

3) Druhý krok můžeme opakovat, vždy se k aktuálnímu výběru přidá další výběr.

výsledek

 Výběr elipsy   výběr elipsa  E

Nástroj pro výběr eliptických oblasti, kruhu nebo elipsy. Nastavení je stejné jako u výběru obdélníku, navíc je položka Vyhlazování. S nástrojem pracujeme obdobně jako u výběru obdélníku.

nahoru

 Volný výběr   výběr ručně  F

Tato funkce slouží k ručnímu výběru nepravidelné oblasti, nastavení je popsáno v předešlých výběrech. Vybereme nástroj pro ruční výběr, držíme lev. tlačítko myši a táhneme, po puštění tlačítka se vybere námi označená oblast.

Příklad volného výběru

 Přibližný výběr   přibližný výběr  Z

Nástroj určený pro výběr spojitých oblasti. Vhodný je pro výběr objektů s ostrými hranami. Vybereme bod na obrázku a k němu se vybere ta část pixelů, která se mu barvou podobá viz. obrázek. Nastavení bylo popsáno u předchozích nástrojů. Práh je míra tolerance (podobnosti) označených oblastí, čím vyšší, tím větší část obrázku se vybere. Zapnutím položky Zvolit průhledné oblasti vybírá nástroj zcela průhledné oblasti. Při aktivaci Sloučený vzorek vybíráme oblast i z ostatních vrstev

Příklad aplikace přibližného výběru

 Výběr podle barvy   výběr podle barvy  SHIFT+O

Funkce sloužící k výběru oblastí podle barvy. Vybírá stejný, popřípadě podobný odstín barvy v celém obrázku. Narozdíl od Přibližného výběru, zde lze vybrat i nespojité oblasti. Nastavení vlastností je stejné jako u předchozích nástrojů. Vlastnost Prolnout okraje (poloměr) zamezí tvrdým přechodům u výběru.

Výběr podle barvy

 

 Nůžky   výběr nůžky  I

Slouží k výběru různých oblastí a tvarů z obrázku. Nástroji se také říká inteligentní nůžky. Program kopíruje ostrou barevnou hranici, snaží se odhadnout co chceme vybrat. Levým tlačítkem myši vybíráme body křivky, které ohraničují nějaký tvar. Poslední bod umístíme do prvního místa kotevního bodu a kliknutím dovnitř vybraného objektu vytvoříme výběr.

Zobrazit interaktivní hranici znamená, že při držení levého tlač. myši a určování nového bodu se interaktivně mění křivka (při vypnutí se zobrazí úsečka mezi body, až při puštění tlač. myši se křivka vytvoří).

Výběr motýla přes nástroj Nůžky

nahoru

 Cesty   výběr přes cesty  B

Nástroj pro vytváření Bezierových křivek. Nejužitečnější a vynikající nástroj pro výběr, umožňuje vytvářet výběry ohraničené libovolně tvarovatelnou hladkou křivkou. Cesty můžeme upravovat, ukládat nebo převádět na výběry.

Křivku vytvoříme tak, že levým tlačítkem myši umístíme jednotlivé kotevní body, které se propojí přímkou (držíme-li SHIFT nový bod se nespojí s přímkou). Uzavření cesty provedeme kliknutím na počáteční kotvící bod současně s držením klávesy CTRL (u kurzoru se objeví otočené U).

Režim úprav

Návrh slouží k vytvoření nové křivky. Chceme-li přidat další bod klikneme na místo lev. tlač myši + CTRL. Vybráním bodu nebo přímky mezi body lev. tlač. a tažením přesuneme ukotvení (bod) nebo část křivky (šipka se změní na ikonu kurzoru, u přímky + SHIFT posunujeme symetricky). Více bodů, které lze přesouvat společně, vybereme s držením klávesy SHIFT. Držením kláves CTRL+ALT přesouváme celou křivku. Pokud klikneme na některý bod, objeví se dva editační body. Jejich tažením měníme tvar křivky mezi těmito body.

Režim Úpravy slouží k vytvoření a smazání bodu. Kliknutím lev. tlač. na křivku vytvoříme nový bod, body rušíme kliknutím lev. tlač. a držením SHIFT, stejným způsobem lze mazat přímku mezi jednotlivými kotevními body.

Ukázka práce s krivkami

V režimu Přesun přesunujeme křivku (nebo její část) kliknutím lev. tlač. a tažením. Zapnutím Mnohoúhelníku se úpravy omezí jen na mnohoúhelníky. Funkce Vytvořit výběr z cesty nám z křivky vytvoří nový výběr (SHIFT - sjednocení, CTRL - rozdíl, SHIFT+CTRL - průnik).

Příklad: Vytvoření průniku křivky a obdélníkového výběru

1) Vybereme obdélníkovou část, pak se přepneme na nástroj cesty nástroj cesta a vytvoříme libovolnou cestu.

Křivka a výběr obdélníku

2) Ve vlastnostech cesty vybereme položku Vytvořit výběr z cesty a držíme současně klávesu SHIFT+CTRL, výsledkem je vzniklý průnik viz obrázek.

Průnik obdélníkového výběru a křivky

 Vykreslit cestu

Cestu vykreslíme barvou popředí přes tlačítko Vykreslit cestu viz. následující obrázek. Nastavujeme šířku, styl čáry nebo zda ji chceme vykreslit pomocí některého kreslícího nástroje.

Příklad vykreslené cesty nástrojem Tužka

 Další práce s výběrem

nabídka Vybrat

- Vše (CTRL+A) - vybere všechno z obrázku

- Nic - zruší výběr, nevybere nic

- Invertovat - vybere tu část, kterou nemáme v aktivním výběru

- Z cesty - z vytvořené cesty (křivky) vytvoří výběr viz. obrázek dole:

Vytvoření výběr z křivky-cesty

- Do cesty - z výběru vytvoří křivku (cestu)

- Zmenšit, Zvětšit - určíme o kolik se má výběr zmenšit (zvětšit) v některé z jednotek (pixely, palce, milimetry atd.)

- Obvod - okolo výběru vytvoří další výběr, zadáme jak daleko má být další výběr viz. obrázek:

Nový výběr okolo původního výběru

- Zaoblený obdélník - vytvoří výběr jako zaoblený obdélník

- Uložit do kanálu - uloží výběr do jednoho z kanálů

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.