Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Kreslící nástroje

Nástroje transformace

Přesun
Rotovat
Škálování
Naklonění
Perspektiva
Překlopení
Ořezání

Ostatní

Barvy a nástroje

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Nástroje transformace

Ikony pro transformační nástroje

Nástroje -- > Nástroje transformace nebo Panel nástrojů

Nástroje transformace jsou základní a jedny z nejčastěji používaných operací v počítačové grafice. Mezi tyto nástroje patří změna polohy objektu, změna velikosti, tvaru a rotace objektu.

Nástroje pro transformaci pracují s vrstvou nebo výběrem. U každého nástroje lze zapnout volbu Převzorkování, která odstraňuje efekt aliasingu. Položka Oříznout výsledek odstraní oblasti vrstvy přesahující rozměr obrázku. Volba Ovlivnit nám určuje, zda se daná transformace použije na vrstvu, výběr nebo cestu.

 Přesun   obrázek nástroje přesun  M

Pomocí tohoto nástroje přesouváme vrstvy nebo výběry. Přepínač nástrojů (SHIFT) nám určí, jestli přesuneme vrstvu jejím vybráním nebo přesouváme aktuální vrstvu. Kliknutím lev. tlač. myši na výběr nebo vrstvu a tažením přesouváme (posunujeme) vrstvu (výběr) v obrázku.

Při držení mezerníku se dočasně aktivuje přesun místo aktivního nástroje. Stiskneme-li klávesu ALT, lze přesouvat výběry bez ovlivnění obrázku. Kromě myši můžeme posouvat výběr přes kurzorové šipky. (jeden stisk posun o 1 pixel, s SHIFT o 25 pixelů).

 Rotace   obrázek nástroje rotace  SHIFT+R

Nástroj Rotovat nám umožňuje otočit obrázek, výběr či vrstvu. Tažením levým tlačítkem myši otáčíme výběr volně, s klávesou CTRL otáčíme po krocích 15 stupňů. Směr transformace lze nastavit Dopředu nebo Zpět. Náhled zobrazující se při transformaci můžeme nastavit jako obrys, mřížku, obrázek nebo obrázek + mřížku. Označením volby Omezení otáčíme objektem po 15 stupních. Režim rotace zobrazuje v náhledu malou tečku, podle které probíhá rotace. Přesunem malé tečky změníme střed rotace.

Příklad: Rotace obrázku

1) Vybereme nástroj rotace, klikneme do obrázku (nebo na výběr, vtstvu) lev. tlač. myši a otočíme obrázek o požadovaný úhel.

Rotace obrázku

2) Po puštění tlačítka se objeví okno, kde vidíme přesně o jaký úhel rotujeme, potvrdíme rotaci tlačítkem Rotovat.

Rotace

nahoru

 Změna velikosti   ikona pro změnu velikosti   SHIFT+T

Tento nástroj Škála nelze srovnávat s algoritmem pro zmenšení celého obrázku, jelikož není tak kvalitní. Držením lev. tlač. myši a táhnutím měníme velikost obrázku, vrstvy nebo výběru. Omezení nám určí, zda chceme ponechat šířku (+ALT), výšku (+CTRL) nebo ponechat poměr stran (CTRL+ALT).

 Naklonění   ikona pro naklonění  SHIFT+S

Nástroj Naklonit slouží pro naklápění obrázku. Naklápění je známé spíše jako deformace smykem. Tažením lev. tlač. myši doleva, doprava je naklápění vodorovné, tažením dolů, nahoru je naklápění svislé.

Nakloněný obrázek

 Perspektiva   ikona perspektivy  SHIFT+P

Funkce perspektiva představuje simulaci perspektivního promítání. Při používání tohoto nástroje je potřeba počítat s určitým zkreslením, lépe je zmenšovat předimenzovaný obrázek. Posunem hraničních bodů dostaneme požadovaný tvar obrázku viz. obrázek.

Změna perspektivy

nahoru

 Překlopení   obrázek tlačítka překlopení  SHIFT+F

Pokud chceme obrázek vodorovně či svisle převrátit tak použijeme nástroj Překlopení. Typ převrácení je vodorovně nebo svisle. Obrázek překlopíme vodorovně kliknutím lev. tlač. myši do výběru (obrázku), naopak s držením klávesy CTRL. Zda nástroj platí pro výběr, vrstvu nebo cestu nastavujeme ve volbě Ovlivnit.

Překlopení obrázku

 Ořezání a rozměry   ikona pro ořezání a rozměry SHIFT+C

Tento nástroj je pro ořezání obrázku (vrstvy) nebo pro nastavení rozměrů plátna. Klikneme do obrázku lev. tlač. myši a táhneme dokud nemáme vybranou oblast, pak pustíme. Objeví se nám okno s informacemi o velikosti výběru a volby Změnit velikost nebo Ořez. Rozměry vybraného výřezu můžete změnit pomocí úchytku (černých čtverečků) v rozích výřezu viz. následující obrázek. Horní pravý a dolní levý čtvereček slouží k přesunu. Horní levý a dolní pravý čtvereček umožní změnit rozměr. Volba Změnit velikost zmenší velikost plátna podle výběru. Možnost Ořezat nám ořeže obrázek i velikost plátna.

Důležité je vědět, že oříznutí se provádí přes všechny vrstvy. Volba Povolit rozšíření zajišťuje, aby ořezovaná oblast zasahovala mimo hranice obrázku.

Příklad: Ořezání obrázku

1) Vybereme nástroj Ořezání, lev. tlač. myši kliknu do obrázku tam kde chci začít, potom táhneme zleva doprava, dokud nemáme vybranou oblast k ořezání.

Ořezání

2) Po úspěšnému vybrání části k ořezání se objeví okno, ve kterém jsou informace ořezání, zde vybereme Ořezat.

Ořezaný obrázek

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.