Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Kreslící nástroje

Nástroje transformace

Ostatní

Barvy a nástroje

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Kanály a masky

 Kanály

Vytváření a nastavení kanálů provádíme v dialogu pro kanály viz. obrázek dole, který vyvoláme z nabídky Soubor -- > Dialogy -- > Kanály nebo klikneme v hlavním okně na malou šipku směřující doleva, zde vybereme Přidat odrážku -- > Kanály.

Kanály v obrázku jsou jednotlivé barvy RGB modelu - červená, zelená a modrá. Nelze je ovlivnit, vytvoří se podle výskytu jednotlivých barev. Miniatury kanálu jsou zobrazeny v odstínech šedi, černá je 100% zastoupení složky barvy, bílá nulové zastoupení. Větší možnosti s kanály představuje Alfa kanál, který popisuje hodnoty průhlednosti ve všech pixelech, určuje poměr míchání s pozadím.

Alfa kanál v GIMPu přidáme z nabídky Vrstva -- > Průhlednost -- > Přidat alfa kanál. Průhlednost se projeví například, když vyřízneme část obrázků, pozadí nebude vyplněno barvou pozadí, ale zůstane průhledné (šachovnice). Pokud má zůstat alfa kanál i po uložení, musíme zvolit podporující formát např. PNG. Do kanálu lze ukládat výběry, měnit je a následně je používat.

Záložka kanály

 Práce s kanály

Používání kanálů je velice vhodné pracujeme-li se složitějšími výběry. Schopnost uložit výběr do kanálu a editovat výběry v kanálu masky výběru, nám umožní uložit si výběry pro pozdější použití. Kanály se liší od vrstev tím, že ovlivňují celý obrázek. Pozadí označeného kanálu je zvýrazněno, lze pracovat s více kanály najednou. Na každý kanál lze aplikovat různé efekty. Vybíráme ovšem jen takové, které ovlivňují černou nebo bílou barvu a odstíny šedé.

S kanály pracujeme obdobně jako s vrstvami (přejmenování, kopírování, odstranění). Vytvoření nového kanálu provedeme přes ikonku prázdného listu. Druhou možností je vytvořit kanál z výběru přes Vybrat  -- > Uložit do kanálu. Z vybraného kanálu lze vytvořit výběr a to přes ikonu Kanál do výběru. Kliknutím na oko zneviditelníme příslušný kanál a naopak. Vlastnosti kanálu nastavíme kliknutím na první ikonku dole Upravit atributy kanálu nebo dvojitým kliknutím na vybraný kanál. Nastavujeme název kanálu a jeho průhlednost. Čím vyšší hodnota, tím menší je průhlednost okolní plochy masky kanálu. Dále zde nastavujeme barvu kanálu, klikneme na obdélník umístěný vpravo v tomto okně

Příklad: Vytvoření rámečku kolem obrázku

1) Otevřeme obrázek, dále vytvoříme libovolný výběr v obrázku. Přepneme se na odrážku kanál a z výběru vytvoříme kanál přes Vybrat -- > Uložit do kanálu. Dále Vybrat -- > Zmenšit o 40 bodů a opět Vybrat -- > Uložit do kanálu.

2) Klikneme na ikonu atributu kanálu, u prvního kanálu nastavíme průhlednost na 50 a nazveme ram1, druhý pojmenujeme ram2, průhlednost 30. Označíme kanál ram1 a klikneme na ikonu Kanál do výběru, přepneme se na kanál ram2 a pravé tlač. myši -- > Ubrat z výběru. Celý výběr si zkopírujeme Upravy -- > Kopírovat, přepneme se na vrstvy, vytvoříme novou a vložíme výběr. Nakonec klikneme na plovoucí výběr a dáme Ukotvit vrstvu. Výsledkem je vytvořený rámeček v obrázku.

Rámeček okolo obrázku

nahoru

 Masky

Masky najdeme v nabídce Vrstva -- > Maska nebo vybráním vrstvy a pak pravým tlačítkem myši vyvoláme nabídku pro masky.

Masku si lze představit jako filtr, který brání obrázek před editací. Přidáváme ji k vrstvě a týká se jednotlivé vrstvy. Maska je sada barev v odstínu šedé od 0-255. Pixely s hodnotou 0 jsou transparentní, 255 jsou bílé a plně kryjí příslušné pixely ve vrstvě. Vytvoření masky se může provést přes pravé tlač. myši a Přidat masku vrstvy, pokud nabídka není aktivní vybereme Přidat alfa kanál. V dialogovém okně pro přidání masky vrstvy vybíráme z těchto možností:

  • Bílá (úplné krytí): maska nemá žádný efekt, všechny pixely ve vrstvě jsou plně viditelné.

  • Černá (úplná průhlednost): maska dává plnou průhlednost vrstvě, která se stává neviditelná.

  • Alfa kanál vrstvy: maska se vytvoří dle obsahu alfa kanálu. Pokud vrstva obsahuje průhlednost, je tato zkopírována do masky.

  • Výběr: maska se vytvoří podle pixelů nacházejících se ve výběru. Pokud chceme použít tuto volbu je potřeba mít v obrázku vybranou nějakou oblast.

  • Kopie vrstvy v odstínech šedi: maska se vytvoří jako černobílá kopie jednotlivých pixelů ve vrstvě.

Položka Invertovat masku při vytvoření masky invertuje stav, který jsme si vybrali.

Maska se objeví vedle miniatury vrstvy, mezi vrstvou a maskou se přepínáme lev. tlač. myši. Maska vrstvy se aplikuje jen na část vrstvy a ne na celý obrázek. Kreslit v masce můžeme jen v odstínech šedi. Bílá barva dělá masku průhlednou, černá neprůhlednou. Pokud chceme masku použít, vybereme Použít masku vrstvy, maska se odstraní a zároveň se aplikuje na vrstvu. Pro odstranění použijeme z místní nabídky Odstranit masku vrstvy.

Příklad: Spojení dvou obrázků

Obrázek s motýlemKvětiny

1) Otevřeme dva obrázky se stejným rozlišením a barvami. První obrázek celý zkopírujeme a vložíme ho do druhého obrázku jako novou vrstvu. K této vrstvě přidáme masku, stav masky ponecháme (bílá).

Okno vrstev

2) Přepneme se na tuto masku, vybereme nástroj mísení (barva popředí bílá, pozadí černá, lineární přechod) a diagonálně táhneme přes obrázek.

Spojení dvou obrázků

3) Vznikl obrázek, kde první obrázek tvoří pozadí a přes něj je druhý obrázek s použitou maskou.

 Rychlá maska

Zapneme přes ikonku v levém dolním rohu Přepnout rychlou masku. Rychlá maska se nejvíce hodí pro editaci výběrů. Celý obrázek pokryje červená průhledná fólie. Kreslením do obrázku upravujeme výběr, stejným způsobem jako masku u vrstvy (černá barva ubírá, bílá přidává). Pokud jsme hotovi stiskneme ikonku rychlé masky. Objeví se obrázek s aktivním výběrem, který odpovídá námi vytvořené rychlé masce. Nastavení rychlé masky probíhá přes pravé tlač. myši na ikonku rychlé masky. V nabídce nastavujeme barvu a krytí, dále zda se má maska vytvořit z označené oblasti, nebo z nevybrané části. Stupeň krytí nerozhoduje barva, ale odstíny šedi. Černá barva stoprocentně kryje, bílá naopak.

Příklad: Orámování obrázku

1) Otevřeme obrázek, Vybrat -- > Vše, Vybrat --> Zmenšit, kde zadáme šířku rámečku.

2 Přepneme se na rychlou masku, okolo obrázku se vytvoří rámeček červené barvy.

3) Na takto vytvořenou rychlou masku lze aplikovat mnoho efektů, vybereme např. Filtry -- > Zkreslení -- > Vlny

4) Opět klikneme na ikonku rychlé masky, tím vytvoříme výběr, poté dáme Vybrat -- > Invertovat a získáme výběr rámečku.

5) Tento výběr lze vyplnit např. barvou, vybereme nástroj obr. pro plechovku plechovka a klikneme do výběru.

Obrázek s rámečkem

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.