Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Kreslící nástroje

Nástroje transformace

Ostatní

Barvy a nástroje

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Filtry

Gimp obsahuje velké množství filtrů. Snažil jsem se vybrat zajímavé a často používané filtry, vhodné pro práci a úpravu fotografií. Nešlo o podrobný popis všech filtrů, spíše o jejich seznámení.

V Gimpu filtry představují zásuvné moduly, kromě prvních třech položek v nabídce. Filtr je speciální nástroj, který mění vzhled obrázku, obvykle aktivní vrstvy. Máme-li v obrázku aktivní výběr, tak vybraný filtr se aplikuje na vybranou oblast.

Filtry používají velké množství různých algoritmů a matematických výpočtů. Vybral jsem některé z nich a stručně jsem popsal na jakých metodách pracují.

 Rozostření

Filtry různými způsoby rozostřují obrázky. Oblíbené je Gaussovo rozostření, které je silné a efektní. Chceme-li aplikovat jemné rozostření použijeme Rozostření. Selektivní gaussovo rozostření znamená, že jsou rozostřeny jen pixely, které jsou si podobné. Snaží se zachovat hrany objektů. Filtr Pixelizovat obrázek rozdělí na několik čtvercových oblastí, které jsou rozostřeny. Rozmáznutí pohybem rozostřuje každý pixel v určitém směru. Dlaždicové rozostření je Gausovo s tím rozdílem, že snižuje viditelnost okrajů při skládání více obrázků vedle sebe.

Původní obrázek Rozostření Gaussovo Filtr Pixelizovat Rozmáznutí pohybem
Originál
Gaussovo
Pixelizovat
Rozmáznutí pohybem

 Barvy

Filtry pracují s barevnými informacemi. Mapa umožnuje měnit barvy v obrázku.

Mapa

Upravit popředí-pozadí změní barevné ladění do aktuálních barev popředí a pozadí . Mimozemské mapování 2 výrazně změní barvy v obrázku pomocí goniometrických funkcí. Umožňuje upravovat HSV(Hue,Saturation, Value) a RGB. Zaměnit barvy nahradí určitou barvu za jinou barvu. Rotace barevné mapy vymění určitý rozsah barev za jiný rozsah. Filtrem Mapování rozsahu barev můžeme přemapovat barevný přechod obrázku. Vzor vybarvení umožňuje kolorizovat černobílé obrázky namapováním barevného gradientu nebo obrázku.Filtr Mapování z přechodu používá aktuální přechod, kterým zamění barevný tón obrázku.

Původní obrázek
Mapovaní z přechodu
Mimozemské mapovaní 2
Originál
Mapování z přechodu
Mimozemeské mapovaní 2

 

Analýza barevné krychle nemění obrázek, pouze analyzuje rozložení barev spolu s dalšími informacemi. Barva do alfy udělá z určené barvy průhlednou, musíme mít vložený alfa kanál. Částečně zploštění je vhodný, pokud chceme vytvořit vyhlazený indexovaný obrázek s průhledností. Filtr převede víceúrovňovou průhlednost na průhlednost GIF formátu. Pomocí Dekompozice lze získat kanály příslušného barevného režimu v odstínech šedi, obvykle se kanály ukládají do samostatných vrstev Kompozice je opačný k dekompozici. Inverze hodnoty invertuje barevné hodnoty. Filtr Kolorovat převede obrázek do námi vybraného barevného odstínu. Mixér kanálů umožňuje smíchat jednotlivé kanály. Filtr Nejvyšší RGB posouvá kanály v obrázku. Aplikací Plynulé palety vytvoříme obrázek obsahující barevné proužky, které představují barvy obsažené v obrázku. Průměr okraje vygeneruje průměrnou barvu ( popředí) z obrázku. Filtr Videosnímek upraví pixely pro zobrazení obrázku na PAL nebo NTSC televizi. Sada filtrů obsahu nástroje pro barevné tónování jako např. odstín, jas, sytost ad.

Původní fotografie Filtr Inverze hodnoty Kolorovat do modré barvy Filtr Nejvyšší RGB
Původní obrázek
Inverze hodnoty
Kolorovat (do modré)
Nejvyšší RGB

nahoru

 Šum

Tyto filtry přidávají do obrázku šum. Patří zde Roztřepení, Rozprostření, Roztřepení HSV, Náhodné posuny (Vybrat..), Výpadky a Zašumění.

Původní fotografie
Filtr Výpadky
Filtr Roztřepení
Původní obrázek
Výpadky
Roztřepení

 Detekce hran

GIMP obsahuje sadu filtrů hledající hranice mezi barevnými oblastmi. Tyto filtry používají různé operátory jako Laplaceův nebo Sobelův. Hrana vytváří spíše tmavý obrázek se světlými hranami. Pomocí Laplaceův uděláme tmavý obraz s tenkou bílo hranou. Sobel je podobný Laplace s rozdílem, že hrany jsou více zaoblené.

Původní fotografie
Použitý filtr Hrany
Laplaceův filtr
Původní obrázek
Hrana
Laplaceův

 Vylepšení

Tyto filtry umožňují vylepšit obrázek. Filtr Doostřit je platný pro rozmazané fotografie. Rozostřit masku používá masku, aby ostrost nebyla tak vidět. Tím dosáhneme lepší výsledků. Vylepšení jako vyhlazení hran a zaostření obrazu provedeme přes NL filtr.(pouze s celým obrázkem). Prokládání u screenshotů z televize odstraníme přes Odstranit prokládání. Filtr Odstranit pruhy se pokouší odstranit například pruhy vzniklé při skenování. Vyčistit se snaží odstranit malé nečistoty z obrázku jako prach, škrábance. Dále odstraňuje moiré efekt vzniklý skenováním z lesklé předlohy.

 Obecné

Filtry určené pro změnu světlých a tmavých částí obrázku. Dilatovat vylepšuje tmavou část aktivní vrstvy nebo výběru. Erodovat naopak vylepšuje a rozšiřuje světlou část. Konvoluční matice umožňuje vytvořit si vlastní filtr.

nahoru

 Efekty se sklem

Filtr Skleněná dlaždice vypadá jako spojení obrázku se skleněnou dlaždicí. Vhodné je zadávat menší hodnoty dlaždic.

Původní obrázek
Použitá čočka
Skleněné dlaždicování
Originál
Použitá čočka
Skleněné dlaždicování

 

Filtr Použít čočku vytvoří takový obrázek, jako bychom se dívaly na obrázek přes čočku. Nastavujeme refrakční index, který udává měřítko lupy (zvětšení). Vhodnější je použití filtru na vybranou oblast než na celý obrázek.

 Efekty se světlem

Efekt odlesku vypadá jako bychom fotili s bleskem nebo za sklem, od kterého se odrazilo světlo. Filtr Jiskřit hledá v obrázku velmi světlá místa na kterých vytváří odlesky. Aplikace filtru může trvat delší dobu v závislosti na nastavení. SuperNova vytváří jakousi zářící hvězdu u které lze nastavit barvu, umístění, poloměr a další vlastnosti. U filtru Záře z přechodu nastavujeme střed, poloměr a vybíráme selektor, který určuje typ světelného odlesku. Změnu v nastavení ihned vidíme v náhledu.

Efekt odlesku
Supernova
Záře z přechodu - GFLARE
Efekt odlesku
SuperNova

Záře z přechodu (Gflare)


 Zkreslení

Tyto filtry umožňují různé zresklování obrázků. Například iDeformace, kde v náhledu myší určujeme deformaci. Filtr Posunout provede horizontální/vertikální posun řádků obrázků či výběru. Polární souřadnice vytvoří kruhový nebo obdélníkový obraz. Po použití filtru Novinový tisk obrázek vypadá jako vytištěný na novinovém papíře a zvětšený. Filtr Vítr vypadá, jako by do čerstvě nakresleného obrázku zafoukal vítr. Je vhodný pro vytváření iluze pohybu. Chceme-li vytvořit z obrázku mozaiku aplikujeme filtr Mozaika. Nastavujeme velikost dlaždic, rozestupy atd. U filtru Reliéf obrysy a okraje vystoupí z obrázku nahoru (na povrch). Rozčeření stránky vytvoří efekt ohnutého růžku. Zkřivit umožňuje ohnutí obrázku dle křivky, kterou libovolně vytvoříme.

Původní obrázek
Reliéf a Mapa vyvýšení
Filtr Mozaika
Originál
Reliéf (Mapa vyvýšení)
Mozaika

nahoru

 Umění

Skupina filtrů pro vytváření uměleckých efektů. FOotokopie vytvoří obrázek v odstínech šedi, kde nastavujeme poloměr masky, ostrost, procento černé a bílé barvy. GIMpresionista je velice mocný filtr, dokáže nahradit ostatní filtry z Umění. U Kubismu obrázek vypadá jako malba špičkového kubisty. Vhodnější je nastavovat menší dlaždice. Při použití filtru Komiks vypadá jako obrázek z kresleného komiksu. Posledními filtry jsou Olejomalba a Použít plátno.

Původní fotografie
Filtr FOotokopie
Aplikace filtru Kubismus
Původní obrázek
FOotokopie
Kubismus

 Mapa

Filtry pracují s částmi obrázku, které různě přemísťuje. Filtr Dlaždice vybere námi určenou část obrázku a vloží ji do nového. Fraktální trasování vybere celý obraz nebo část a vytvoří fraktály, které umístí na celý obrázek. Iluze vloží různé průhledné části obrázku na různá místa v obrázku. Malé dlaždice z obrázku udělá miniatury, které poskládá vedle sebe Mapovat objekt vloží obrázek do objektu jako např. krychle, válec. Mapa vyvýšení barvy hran ztmaví a obraz vypadá jako by vystopoval nahoru. Pokud chceme použít obrázek jako texturu dáme Odstranit švy. Papírové dlaždice vytváří efekt rozstřiženého obrázku a poté poskládaného z kousku na podkladě. Barvu podkladu lze si vybrat libovolně. Filtr Vytlačit je vhodný spíše pro tlačítka než obrázky.

Původní fotografie
Filtr Iluze
Filtr Papírové dlaždice
Původní obrázek
Iluze
Papírové dlaždice

 Vykreslení

Tato sada filtrů z obrázků vygeneruje další objekty. Mraky -- > Pevný šum vytváří šedočerné mraky, Mraky -- > Plazma naopak různobarevné. Příroda -- > IFS Fractal vytvoří novou vrstvu s ornamentem. Příroda -- > Plamen vytváří iluzi pohledu přes plamen. Vzorek -- > Mříž obrázek překryje námi určená mříž. Vzorek -- > Skládačka z obrázku vytvoří puzzle. GFig nakreslí obrazec, který si vytvoříme v návrhu. Obrazec se vloží do obrázku jako nová vrstva.

 WWW a Text

Filtr Obrázková mapa slouží k vytváření klikacím map pro www stránky.

Text -- > FreeType je prostředí, pro vytvoření libovolného textu. Lze vybírat mezi spoustu fontů, nastavovat velikost a otáčet text. Text se vloží do obrázku jako nová vrstva.

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.